10-12 வேலை நாட்களுக்குப் பிறகும் எனது பணம் திரும்பப் வரவில்லை . நான் இப்போது என்ன செய்ய வேண்டும்?

10-12 வேலை நாட்களில் பணத்தைத் திரும்பப்பெறுதல் சிறந்த முறையில் உங்களுக்கு வரவு வைக்கப்படும். நீங்கள் உங்கள் பணத்தைத் திரும்பப் பெறவில்லை என்றால், தயவுசெய்து [email protected] என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் மூலம் உங்கள் பணத்தைத் திரும்பப்பெறும் நிலையைச் சரிபார்க்கவும்.

Is this article helpful?
Thank You For Subscribing To Our Newsletter. We Look Forward To Bringing You Great Content!
Read Our Latest Blogs at  SabPaisa Blog