எனது ஆர்டர் எனக்கு வரவில்லை, இது தொடர்பாக நான் எப்போது புகார் அளிக்க வேண்டும்?

பிசிக்கல்  பொருட்களுக்கு 7-10 வணிக நாட்கள் மற்றும் டிஜிட்டல் பொருட்களுக்கு 1 வணிக நாள் வரை காத்திருக்குமாறு பரிந்துரைக்கிறோம். குறிப்பிட்ட இடைவெளிக்குப் பிறகும் நீங்கள் சேவைகள்/பொருட்களைப் பெறவில்லை என்றாலோ அல்லது பெறப்பட்ட பொருட்கள் வேறுபட்டதாகவோ, குறைபாடுள்ளதாகவோ அல்லது சேதமடைந்ததாகவோ இருந்தால், நீங்கள் வணிகர் இணையதளத்திற்குச் சென்று விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள், ஷிப்பிங் கொள்கை, பணத்தைத் திரும்பப்பெறுதல் கொள்கை மற்றும் தொடர்பு ஆகியவற்றைப் பார்க்கவும். சிக்கலைத் தீர்க்க வணிகர்.

3-5 வேலை நாட்களுக்குள் உங்கள் மின்னஞ்சல்கள் மற்றும் தொலைபேசி அழைப்புகளுக்கு உங்கள் வணிகர் பதிலளிக்கவில்லை என்றால், நீங்கள் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்.

Is this article helpful?
Thank You For Subscribing To Our Newsletter. We Look Forward To Bringing You Great Content!
Read Our Latest Blogs at  SabPaisa Blog